تقویم آموزشی دروس


# عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام اساتید دوره ثبت نام در دوره
1 مشارکت مؤثر: اصول رهبری، کار تیمی، و مذاکره 1398-12-17 00:00:00 1401-12-29 23:59:00 تیم ترجمه و تدوین دوره‌گستر مشاهده و خرید دوره
2 دوره جامع مهندسی ارزش (مدول یک) 1399-03-23 08:00:00 1401-12-29 23:56:00 علی کبیری مشاهده و خرید دوره
3 مربی‌گری - کوچینگ 1398-05-19 05:00:00 1400-12-29 23:59:00 پوریا پناهی،نادر شكوفی،محمد نامی مشاهده و خرید دوره
4 داروهای ژنریک و مقایسه آنها با داروهای برند اصلی 1398-07-01 00:00:00 1400-12-29 23:59:00 رامین موسوی،بهاره پورزادی مشاهده و خرید دوره
5 برند و برندسازی در صنعت دارو 1398-12-14 14:10:00 1400-12-29 23:59:00 رامین موسوی مشاهده و خرید دوره
6 مدیریت زمان و جریان کار 1398-12-24 08:00:00 1400-12-29 23:59:00 رامین موسوی مشاهده و خرید دوره
7 دوره تحلیل کسب و کار کاربردی 1399-11-01 18:00:00 1399-11-01 20:00:00 مزدک عبائی مشاهده و خرید دوره
8 وبینار تحلیل کسب و کار کاربردی 1399-10-01 18:00:00 1399-10-01 20:30:00 مزدک عبائی مشاهده و خرید دوره
  • مجموع سطر ها: 8 سطر | نمایش در هر صفحه