آزمون ویژه ناظران راه

آزمون ویژه ناظران راه
75,000 تومان 75,000 تومان
دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
دفترچه شماره یک آزمون ناظران، نقشه‌برداران و سرناظران راه و راه‌آهن
50 دقیقه
دفترچه شماره دو آزمون ویژه ناظران راه
70 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.
نظرات
امتیاز‌
3.41 از 5 / 11 رای