مدیریت زمان و جریان کار

96,000 تومان
دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
در پایان این دوره، شرکت‌کننده باید بتواند: 
 •  اهمیت مدیریت زمان در ایجاد تعادل در زندگی شخصی و کاری، و نقش آن در کاهش استرس را توضیح دهد.
 • تعریف دقیقی از دغدغه ارائه کند و اهمیت آن را در مدیریت جریان کار تشخیص دهد. 
 • گام‌های اصلی مدیریت جریان کار را بشناسد.
 • تفاوت پروژه و «اقدام‌های بعدی» را تشخیص دهد.
 • زمینه‌های اقدامات بعدی را مشخص کند و از ابزارهای مناسب برای سازماندهی آنها بهره ببرد.
 • زمان مرورهای ضروری برای کنترل را مشخص کند.
 • معیارهای انتخاب «اقدام بعدی» را بشناسد.

مهم‌ترین سرفصل‌های این دوره عبارتند از:
 • گام‌های اصلی در مدیریت زمان
 • مفهوم دغدغه
 • روش‌های کاربردی در جمع‌آوری
 • پردازش و سازماندهی اطلاعات برای به حداکثر رساندن کارامدی
 • و استفاده از ابزارهای مناسب برای مدیریت زمان و جریان کار
جلسات دوره ‌
مدیریت زمان و جریان کار چیست؟
4 دقیقه
معرفی 5 مرحله‌ی مدیریت جریان کار، مفهوم دغدغه
3 دقیقه
آزمون اول مدیریت زمان و جریان کار
5 دقیقه
مطالعات تکمیلی
15 دقیقه
جمع‌آوری و ثبت
4 دقیقه
پردازش - بخش نخست
6 دقیقه
پردازش - بخش دوم
4 دقیقه
سازماندهی
3 دقیقه
آزمون دوم مدیریت زمان و جریان کار
5 دقیقه
مطالعات تکمیلی
15 دقیقه
مرور
5 دقیقه
اقدام
4 دقیقه
آزمون سوم مدیریت زمان و جریان کار
5 دقیقه
مطالعات تکمیلی
15 دقیقه
ایمیل‌ها
8 دقیقه
خاتمه
1 دقیقه
آزمون نهایی مدیریت زمان و جریان کار
5 دقیقه
مطالعات تکمیلی
15 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات
امتیاز‌
4.28 از 5 / 9 رای