هنر مذاکره

99,000 تومان
دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
کارمندان سازمانها در هر سطح و در هر جایگاهی که باشند هر روز با هنر مذاکره سر و کار دارند. شرکت‌کنندگان در این دوره با نحوۀ بکارگیری رویکردهای امروز مذاکره و استراتژیها و تاکتیکهای آن آشنا خواهند شد. همچنین آنها از پیامدهای مذاکره آگاه خواهند شد و انواع روابط مذاکره را، از «چانه‌زنی سخت» گرفته تا مذاکرۀ «بُرد-برد»، روابط کاملاً تجاری و روابط فردی بررسی خواهند کرد. این دوره، به ویژگی های فردی و رفتاری مذاکره‌کنندگان موثر نیز خواهد پرداخت و شرکت کنندگان در این مورد بحث خواهند کرد که چگونه توانایی، قدرت و اختیارات بر فرایند مذاکره و نتیجۀ آن تاثیر می گذارد. از جمله موضوعات دیگر این دوره، اهمیت برنامه ریزی و آمادگی برای جلسه مذاکره است.
با کامل کردن این دوره قادر خواهید بود:
1ـ با ماهیت مذاکره و تفاوت آن با فروش آشنا شوید.
2ـ مبانی اصلی مذاکره و موانع مذاکره موثر را بشناسید.
3ـ نقش اختیارات و توجه به آن را در مذاکرات شرح دهید.
4ـ نقش قدرت و چگونگی پرداختن به مسئله نابرابری قدرت را در مذاکره شرح دهید.
5ـ تاثیرات مثبت و منفی توانمندسازی را شرح دهید.
6ـ انواع «مواضع» یا سبک‌های مذاکره ی مذاکره کنندگان را بشناسید.
7ـ عواملی را که بر سبک مذاکرۀ به کار رفته تاثیر می گذارند مشخص کنید.
8ـ ویژگیهای فردی و رفتاری یک مذاکره کننده موفق را شرح دهید.
9ـ درک خود را از هوش هیجانی و تاثیر آن بر اثربخشی مذاکره نشان دهید.
10ـ سبک فردی و ارزشهای خود را ارزیابی کرده و تاثیر آنها رابر فرایند مذاکره بسنجید.
11ـ اهمیت حیاتی برنامه ریزی و آمادگی را در مذاکره درک کنید.

 

مدرس دوره

سو رابینز، کارشناس ارشد آموزش، استاد دانشگاه کالیفرنیا، مالک و مدرس اصلی شرکت Ascend Training Solutions، عضو هیئت مدیره‌ی اتحادیه مدارس کالوِر سیتی

جلسات دوره ‌
مقدمه ای درباره مذاکره
6 دقیقه
مذاکره چیست؟
19 دقیقه
عواملی که بر روند پیشبرد مذاکره تأثیر می‌گذارند
12 دقیقه
استراتژی مذاکره
12 دقیقه
ارزش، انصاف و نتایج موفقیت آمیز
13 دقیقه
ویژگیهای مذاکره کنندگان
7 دقیقه
رفتارهایی که تفاوت ایجاد می کنند
9 دقیقه
ویژگیهای رفتاری مذاکره کنندگان موفق
14 دقیقه
ارائۀ پیشنهاد
11 دقیقه
توافق چارچوبی
6 دقیقه
بهترین جایگزین برای توافق در مذاکره
6 دقیقه
ایجاد گزینه های مختلف برای مذاکره
5 دقیقه
توصیه‌های پیشنهادی برای مذاکره
9 دقیقه
سخنران مهمان: توصیه‌های پیشنهادی در مذاکرات تجاری
12 دقیقه
اساتید دوره‌

تیم ترجمه و تدوین دوره‌گستر

تیم ترجمه و تدوین دوره‌گستر از بهترین مترجمان کشورانتخاب شده‌اند. دوره‌های ترجمه شده توسط این تیم، پس از ترجمه اولیه، توسط ویراستاران متخصص آن دوره، بررسی شده‌اند. سپس توسط ویراستار دوم بازبینی و تایید شده‌اند. لذا کیفیت زیرنویس‌های ترجمه‌شده بسیار بالا و کنترل‌شده می‌باشند.
نظرات
امتیاز‌
2.50 از 5 / 2 رای