شروع و برنامه ریزی پروژه ها

88,000 تومان
دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
پروژه های موفق نیازمند برنامه ریزی های اولیه دقیق هستند. در این دوره، شما نقش های کلیدی و مسئولیت های مدیر پروژه و تیم پروژه را خواهید آموخت. همچنین می آموزید که در ابتدا به چند سوال کلیدی پاسخ دهید تا این پاسخ ها شما را در رسیدن به اهداف پروژه یاری کنند: این پروژه به چه هدفی دست خواهد یافت؟ دلیل اهمیت این پروژه چیست؟ چه کسانی از این پروژه منتفع می گردند؟ چگونه برنامه ریزی کنیم تا به نتایج موفقیت آمیزی دست یابیم؟
در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:
 1. ویژگی های کلیدی یک پروژه را مشخص کنید.
 2. موانع اصلی بر سر راه یک پروژه را تعیین کنید.
 3. نقش و مسئولیت های یک مدیر پروژه را تعریف کنید.
 4. ساختار سازمانی پروژه را معین کنید.
 5. تعریف ذینفع پروژه را درک کنید.
 6. ذینفع های پروژه را مشخص کنید.
 7. اطلاعات مورد نیاز ذینفع های پروژه را تعیین کنید.
 8. مسئولیت مدیریت ذینفع ها و کنترل مداخله ذینفع ها را تعریف کنید.
 9. هدف از استفاده از منشور پروژه را مشخص کنید.
 10. عناصر اصلی برنامه پروژه را به اختصار عنوان کنید.
 11. منابع رایج نزاع در محیط پروژه را شناسایی کنید.
 12. تفاوت بین اقتدار و تاثیرگذاری را توصیف کنید.

*توجه:
جهت تکمیل مهارت های این دوره پیشنهاد می گردد بعد از گذراندن آن، دوره بوجه بندی و زمانبندی پروژه ها را نیز بگذرانید.

 

مدرس دوره

مارگارت ملونی، تحصیلات: MBA، متخصص مدیریت پروژه (PMP)، استاد دانشگاه کالیفرنیا

 

جلسات دوره ‌
آموزش
11 دقیقه
مطالعه ی موردی
3 دقیقه
رمزگشایی از راهنمای PMBOK
13 دقیقه
آموزش
9 دقیقه
مطالعه ی موردی
3 دقیقه
داستان یک ذینفع
11 دقیقه
آموزش
14 دقیقه
مطالعه ی موردی
2 دقیقه
WBS یا «ما نقاط قوت را می سازیم»
9 دقیقه
آموزش
7 دقیقه
مطالعه ی موردی
2 دقیقه
تعارض سازنده
8 دقیقه
مصاحبه با اعضای هیئت علمی
14 دقیقه
اساتید دوره‌

تیم ترجمه و تدوین دوره‌گستر

تیم ترجمه و تدوین دوره‌گستر از بهترین مترجمان کشورانتخاب شده‌اند. دوره‌های ترجمه شده توسط این تیم، پس از ترجمه اولیه، توسط ویراستاران متخصص آن دوره، بررسی شده‌اند. سپس توسط ویراستار دوم بازبینی و تایید شده‌اند. لذا کیفیت زیرنویس‌های ترجمه‌شده بسیار بالا و کنترل‌شده می‌باشند.
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای