تجارب مشارکت مردمی در پروژه‌های شهری

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نسخه ضبط شده وبینار
50 دقیقه
اساتید دوره‌

درسا جلالیان

طراح ارشد شهرسازی در شرکت بوسفیلد، تورنتو، کانادا
نظرات
امتیاز‌
4.50 از 5 / 1 رای