وبینار آشنایی با پویایی سیستم‌ها و نقش آن در بهبود برنامه‌های بلندمدت و کنترل عدم قطعیت‌ها

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
همان‌طور كه استحضار داريد، در دنياي امروز، تصميم‌گيري براي پروژه‌ها، طرح‌ها، سيستم‌ها و كسب و كارهاي بزرگ، به معناي روبرو شدن با عدم‌قطعيت‌هاي فزاينده و جهاني پيچيده و در حال تغيير است. از سوي ديگر، هر يك از اين سيستم‌ها در درون و محيط پيراموني خود، با اندركنش‌هاي انكارناپذير و تأثيرگذاري روبرو هستند كه به محض اعمال يك تغيير در يك عنصر، ممكن است بسياري از ساير عناصر نيز شروع به واكنش نموده و در مواردي اثر تصميمات اوليه را واژگون نمايند. بنابراين، نگريستن به اين گونه سيستم‌ها، به صورت ايستا و منفرد از محيط پيراموني، نه تنها اشتباه و منسوخ است، بلكه مي‌تواند در طراحي، اجرا و از همه مهم‌تر در بهره‌برداري به اخذ تصميمات غلط و فاجعه‌بار منتهي گردد. تجربيات گذشته در نگاه غيرسيستمي به طرح‌هاي بزرگ، نظير آنچه در حوضه درياچه اروميه رخ داد، نشان مي‌دهد كه رفتار سيستم‌هاي پويا در برابر تصميم‌هاي بشر لزوماً مطابق پيش‌بيني‌هاي اوليه نبوده و مي‌توان كاملاً در جهت عكس آن عمل نمايد. تصميماتي كه در آن بخشي از يك سيستم پيچيده به صورت منفرد در نظر گرفته شده است، معمولاً منجر به شكست‌هاي نسبي و تمام‌عيار شده‌اند. به عبارت بهتر، براي شناخت و تصميم‌گيري در خصوص اين نوع سيستم‌ها بايد به پويايي آنها به خوبي توجه شود كه براي اين كار ابزاري با همين نام وجود دارد.
«پويايي سيستم‌ها» و يا «پويايي‌شناسي سيستم‌ها» روشي است كه مي‌تواند اثرات بازخوردهاي عوامل كمي و كيفي (اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي، امنيتي، منابع و مصارف و ...) را با دقت مناسبي در آينده‌ي مشخص، براي يك سيستم پيچيده شبيه‌سازي نمايد. به عبارتي اين روش توانايي اين را دارد تا دنياي پيچيده واقعي را با دقت قابل قبولي شبيه‌سازي و اثرات منفي و مثبت تصميمات را در آينده معين نمايد.
در اين وبينار كه مقدمه‌اي بر شناخت اين چارچوب فكري و روش‌شناسي آن محسوب مي‌شود، مخاطبان مي‌توانند با كليات مفهومي پويايي سيستم‌ها، كاربردهاي آن، مثال‌هايي از سيستم‌هاي پويا و نمونه‌هايي از نرم‌افزارهاي مربوطه آشنا شوند و با معرفي منابع مطالعات تكميلي از جمله كتب، جزوات، مقالات و دوره‌هاي آموزشي تخصصي در اين خصوص، به مطالعه بيشتر جهت دريافت عميق‌‌تر در خصوص اين روش بپردازند.
جلسات دوره ‌
وبینار آشنایی با پویایی سیستم‌ها و نقش آن در بهبود برنامه‌های بلندمدت و کنترل عدم قطعیت‌ها
120 دقیقه
اساتید دوره‌

علی کبیری

  • 17 سال سابقه در زمینه مهندسی منابع آب و مطالعات مهندسی ارزش
  • مدرس مورد تأیید انجمن مهندسی ارزش ایران
  • تدریس بيش از 100 دوره تخصصی مهندسی ارزش و منابع آب
  • انجام بيش از 60 پروژه در زمینه‌های مهندسی و مدیریت ارزش و منابع آب
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای