اتوماسیون اداری ویژه شورایاران

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
اتوماسیون اداری ویژه شورایاران
120 دقیقه
اتوماسیون اداری ویژه شورایاران(مهمان)
120 دقیقه
اساتید دوره‌

حسین خسرو نژاد

مهندس نرم افزار
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
مشاور ستاد هماهنگی شورایاری ها
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای