اتوماسیون اداری ویژه شورایاران دی ماه 99 جلسه دوم

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
اساتید دوره‌

حسین خسرو نژاد

مهندس نرم افزار
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
مشاور ستاد هماهنگی شورایاری ها
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای