آمادگی در برابر زلزله به زبان ساده

48,000 تومان 0 تومان
تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 1 ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
تعداد فراگیر 9 نفر
مدرس دوره نادر شكوفی
 
48,000 تومان 0 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
متاسفانه در ایران، احتمال وقوع زلزله نسبت به دیگر کشورهای دنیا بالا است. ولی شرایط آموزشی، فرهنگ سازی و آمادگی در برابر  زلزله چندان مطلوب نبوده و اکثریت مردم آگاهی لازم را در خصوص چگونگی آمادگی در برابر زلزله بر خوردار نیستنند. همین امر سبب شده، تلفات بیشتر در سازه‌هایی باشد که فروریزش صورت نگرفته اما مجروحان آنها،  بیش از حد است. ارتقاء آمادگی در برابر زلزله می‌تواند آسیب در برابر زلزله را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد. در این دوره، بعد از نگاه مختصری به چیستی زلزله، آمادگی در سه گام پیش، هنگام و پس از زلزله به صورت مختصر ارایه شده است.
جلسات دوره ‌
اساتید دوره‌

نادر شكوفی

  • عضو هیات مدیره مهندسان مشاور توان
  • عضو کمیته توسعه پایدار فدراسيون بین‌المللی مهندسان مشاور (فیدیک)
  • دبیر سابق شاخه مدیران جوان جامعه مهندسان مشاور ایران
  • دبیر سابق کمیته متخصصان جوان فیدیک
  • مهندس جوان برگزیده سال ۲۰۱۶ فیدیک