جعبه ابزار مدیر: راهنمایی عملی برای مدیریت پرسنل در محل کار

تعداد فصل ها 6 فصل
مدت دوره 4 ساعت
تعداد جلسات 28 جلسه
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
هدف این دوره این است که راهنمایی کاربردی را برای مدیریت پرسنل در اختیار شما قرار دهد. فرقی نمی‌کند برای اولین بار مدیر فروشگاهی شده باشید، یا مدیر میانی یک سازمان باشید، چرا که این مهارت‌ها برای تمامی محیط‌های کاری کاربرد دارند. در این دوره با تعدادی از نظریه‌های منابع انسانی و نحوۀ به‌کارگیری آنها در امور روزانۀ کسب و کار آشنا خواهید شد. در پایان دوره، امیدواریم مهارت‌های لازم را برای انتخاب کارمندان مناسب، انگیزش و ارزیابی تیم، مدیریت تعارضات در محیط کار، رهبری و تصمیم‌گیری دربارۀ امور روزانه کسب نمایید.
جلسات دوره ‌
خوش آمد گویی و مقدمه بخش اول
8 دقیقه
117,000 تومان
مقدمه بخش دوم
8 دقیقه
مقدمه و نگاه اجمالی
7 دقیقه
مصاحبه ساختارمند
8 دقیقه
مصاحبه غیرساختارمند
9 دقیقه
جایگزین‌هایی برای مصاحبه: تست‌ها و "مراکز ارزیابی"
6 دقیقه
گونه‌های دیگر: مصاحبه‌های پنلی، گروهی، تلفنی و مجازی
8 دقیقه
جلسه رهبری شماره 1
7 دقیقه
جلسه رهبری شماره 2
8 دقیقه
اجزا تشکیل دهنده انتخاب
10 دقیقه
نظریه مطلوبیت مورد انتظار
8 دقیقه
ما در عمل چطور دست به انتخاب می‌زنیم؟
9 دقیقه
چطور تصمیم‌گیری را بهتر کنیم؟
10 دقیقه
مقدمه ای بر مدیریت عملکرد
10 دقیقه
چرخه مدیریت عملکرد
9 دقیقه
ارزیابی عملکرد
8 دقیقه
راه‌هایی برای ارزیابی عملکرد فردی
9 دقیقه
طراحی یک سیستم مدیریت عملکرد
5 دقیقه
مقدمه و نگاه اجمالی
5 دقیقه
اهمیت درآمد به عنوان عاملی انگیزه دهنده تا چه حد است؟
6 دقیقه
درآمد در ازای عملکرد
5 دقیقه
پرداخت حقوق در راستای جذب و حفظ کارمندها
5 دقیقه
تاثیر ویژگی‌های فردی و موقعیتی بر تاثیر درآمد به عنوان عاملی انگیزه بخش
5 دقیقه
آیا درآمد میتواند باعث از دست رفتن انگیزه کارمندان شود؟
5 دقیقه
ماهیت و منشاء تعارضات در سازمان‌ها
12 دقیقه
مقدمه ای بر مدیریت تعارضات در محل کار
6 دقیقه
فرهنگ و دانش سازمانی
7 دقیقه
تعارضات در سطح تیمی و فردی
10 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.