وبینار آموزشی مدیریت مشکلات دوران منوپوز

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
اساتید دوره‌

دكتر مریم کاشانیان

جراح و متخصص زنان و زایمان
استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

دكتر نیلوفر حسن نژاد

مدیرعلمی شرکت بهستان بهداشت

دكتر ملیحه فاکهی

 استاديار دانشگاه علوم پزشکی ایران
جراح و متخصص زنان و زایمان 

دكتر نسیم سنجری

جراح و متخصص زنان و زایمان
دبیر انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران

دكتر اعظم السادات موسوی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
جراح و متخصص زنان و زایمان
رییس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران
نظرات
امتیاز‌
3.50 از 5 / 1 رای