ضرورت شناخت و مواجهه با بيماری کرونا و وظایف شورایاران در این حوزه

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 4 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
اساتید حسین خسرو نژاد،رویا پورمحمد
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
وبینار ضرورت شناخت و مواجهه با بيماری کرونا و وظایف شورایاران در این حوزه
120 دقیقه
وبینار ضرورت شناخت و مواجهه با بيماری کرونا و وظایف شورایاران در این حوزه (ویژه کاربران میهمان)
120 دقیقه
اساتید دوره‌

حسین خسرو نژاد

مهندس نرم افزار
کارشناس ارشد برنامهریزی شهری
مشاور ستاد هماهنگی شورایاری ها

رویا پورمحمد

دکترای جامعه شناسی،
عضو هیات اجرایی و معاون آموزش و پژوهش ستاد هماهنگی شورایاری ها،
مدرس دانشگاه و عضو شورای سردبیری روزنامه کار و کارگر