وبینار استروک

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
دکتر نبی الله اصغری
متخصص مغز و اعصاب
موضوع: آگاهی رسانی در خصوص ریسک فاکتورهای سکته مغزی با تاکید بر نقش بیماریهای قلبی- عروقی
دکتر پریسا نصرتی
مدیکال ادوایزر داروسازی ابوریحان 
دکتر داروساز
موضوع: معرفی داروی آپیرابان
جلسات دوره ‌
اساتید دوره‌

دکتر نبی الله اصغری

دکتر نبی الله اصغری
متخصص مغز و اعصاب

پریسا نصرتی صدقیانی

دکتر پریسا نصرتی
مدیکال ادوایزر داروسازی ابوریحان 
دکتر داروساز
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای