تقویم آموزشی دروس


# عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام اساتید دوره ثبت نام در دوره
1 مربی‌گری - کوچینگ 1398-05-19 05:00:00 1400-12-29 23:59:00 پوریا پناهی،نادر شكوفی مشاهده و خرید دوره
2 داروهای ژنریک و مقایسه آنها با داروهای برند اصلی 1398-07-01 00:00:00 1400-12-29 23:59:00 رامین موسوی،بهاره پورزادی مشاهده و خرید دوره
3 برند و برندسازی در صنعت دارو 1398-12-14 14:10:00 1400-12-29 23:59:00 رامین موسوی مشاهده و خرید دوره
4 مدیریت زمان و جریان کار 1398-12-24 08:00:00 1400-12-29 23:59:00 رامین موسوی مشاهده و خرید دوره
5 مشارکت مؤثر: اصول رهبری، کار تیمی، و مذاکره 1398-12-17 00:00:00 1401-12-29 23:59:00 تیم ترجمه و تدوین دوره‌گستر مشاهده و خرید دوره
  • مجموع سطر ها: 5 سطر | نمایش در هر صفحه