علاوه بر ارایه خدمات آموزشی آنلاین به صورت انفرادی و گروهی، دوره‌گستر راهکارهای زیر را برای ارایه خدمات آموزشی به سازمان‌ها در نظر گرفته است:

+ ارایه خدمات آموزشی به صورت سازمانی از قبیل:
- پیش‌ارزیابی اختصاصی
- آزمون و ارزیابی اختصاصی
- برنامه زمان‌بندی از پیش تعیین شده
- جلسات رفع اشکال حضوری و مجازی
- ارایه گواهینامه اختصاصی
و ...
 
+ تولید محتوای اختصاصی به صورت مشترک یا کاملاً سفارشی
 
+ ارایه سرویس‌های مبتنی بر آموزش مجازی از قبیل میزبانی، وبینار، سمینارهای ترکیبی و ...
 
+ ارایه خدمات آموزشی ترکیبی (حضوری-مجازی)